Wprowadzanie nowych lub zastępowanie starych elektronicznych rejestrów dobrego samopoczucia okulisty (EHR) i ćwiczenie programowania płytki w praktyce optometrii lub okulistyki odkłada na bok czas, wytrwałość i odpowiedzialność. optyk tomaszów mazowiecki Jednym z głównych warunków osiągnięcia owocnego rezultatu jest wybór grupy wykonawczej projektu.

Wybierając najlepszą wewnętrzną grupę autorytetów, skupiając się na świetnych wymianach, sporządzając szczegółowy plan przedsięwzięcia, określając rozsądne, wymierne cele i poświęcając odpowiedni czas na organizację i przygotowanie, przejście do innego programowania okulistycznego może być płynnym postępem dla Twoja praktyka pielęgnacji oczu. okulista tomaszów mazowiecki

Podobnie jak w przypadku każdego nowego cyklu, często wymaga dostosowania reprezentatywnych perspektyw i praktyk. Pomimo tego, że Twoi pracownicy mogą zgodzić się z tym pomysłem, niektórzy mogą mieć niską zdolność do znoszenia zmian. „Osoby nie unikają zmian. Sprzeciwiają się zmianie” — powiedział Peter Senge, twórca i taktyk biznesowy.

Brak przewidywania, bezradna korespondencja i bezradne przygotowania mogą skutkować niechcianymi rezultatami, zakładając, że ustalisz nierozsądne założenia i zamkniesz lukę w korespondencji ze swoimi pracownikami. W. Edwards Deming powiedział: „Ludzie niczego nie osiągają, grupy to robią”.

Jak możesz rozpocząć przyzwoity początek? Powinniśmy przyjrzeć się trzem podstawowym postępom – organizowaniu, korespondencji i przygotowaniu – które skierują Cię podczas wybierania grupy i zmiany na inną optometrię lub okulistykę EHR i praktykowania ram dla kadry kierowniczej.

Etap 1: Planowanie

Przypisz dyrektora przedsięwzięcia (specjalisty, kierownika biura lub kierownika biura). Ta osoba powinna mieć odpowiednie rzeczy, przygotowanie i czas na oprawienie, prowadzenie i pracę ze zgromadzeniami. Przełożony przedsiębiorstwa powinien wspierać plan przedsięwzięcia, organizować i śledzić problemy z wykonaniem, braki, wybory i sprawy wyznaczone przez twoich współpracowników.

Zbuduj grupę/zarząd z osobami, które zaakceptują zmiany, energicznie wniosą swój wkład i wzbudzą podziw swoich przyjaciół. Przeprowadzanie optometrii lub okulistyki EHR i ćwiczenia programowania tablicy nie powinny być kierowane wyłącznie przez IT – wykonanie wymaga wkładu i odpowiedzialności na każdym poziomie szkolenia.